Generalforsamling 2019

Generalforsamling  2019

Kom til DSAs 50 års jubilæums generalforsamling onsdag, den 23. januar 2019 kl. 19:30
Den ordinære generalforsamling afholdes på Hotel Scandic Hvidkærvej 25 . 5250 Odense SV

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
5. Godkendelse af budget, herunder kontingent og beløbsramme for køb af programmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt

Kom i god tid. Husk legitimation med angivelse af navn og fuldstændig adresse for registrering ved indgangen Bestyrelsen