Afbrydelser af Internet og TV-signal mandag d. 3. maj

Vi har planlagt opgradering af kabelnettet i området i og omkring Vangelystvej, en del af Sanderumvej og en del af Dragebakken mandag d. 3. maj.

Vi er fuldt bevidste om, at mange stadig arbejder hjemmefra. Vi har derfor planlagt arbejdet på en måde, der giver færrest og kortest mulige afbrydelser.

Vi laver den del der giver de længstvarende afbrydelser mellem kl. 06.00 og kl. 08.00. Vi gør vores yderste for at holde afbrydelserne mellem kl. 08.00 og 17.00 så korte som muligt.

Opgraderingen er nødvendig for at vi kan åbne for den nye høje downloadhastighed på 1.200Mbit/s på de opgraderede adresser.

Der kan forventes afbrydelser på følgende adresser mandag d. 3. maj mellem kl. 06.00 og 17.00:

Sanderumvej 80-104 lige nr.

Vangelystvej 2-10 lige nr.

Vangelystvej 1-19 ulige nr.

Dragebakken 290-292 lige nr.

Dragebakken 201-295 ulige nr.