Generalforsamling 2021.

Onsdag d. 22. september 2021 kl. 19.30 afholdes ordinær generalforsamling i Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år og planer for det kommende til godkendelse. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. (ingen indkomne forslag) 5. Godkendelse af budget, herunder …

Generalforsamling 2021. Læs mere »