Søg
Close this search box.

Ændrede regler for mail

DSA ramt af store mængder spammails som nødvendiggør begrænsninger i udsendelse af “massemails”

Som det nok er de fleste af vore medlemmer bekendt med, at vi den seneste tid er blevet godt og grundigt spammet på vor mailserver. Dette har medført at vi i længere perioder er blevet spærret af Microsoft på alle deres mailadresser.
For at komme dette uvæsen til livs har det været nødvendigt at indføre følgende begrænsninger for afsendelse af mails:

Der kan max. være 30 modtagere på én mail

Der kan max. sendes 12 mails i løbet af en time

Der kan max. sendes til 100 modtagere i løbet af en time

Bestyrelsen har valgt at tage dette skridt for at “beskytte” den langt overvejende del af medlemmerne for hvem ovennævnte begrænsninger ikke har nogen praktisk betydning.

Der findes masser af firmaer som kan hjælpe med at udsende massemails, hvis man har dette behov:
https://mailplatform.dk/
https://peytz.dk/Nyhedsbreve-og-e-mail-marketing