Søg
Close this search box.

Foreningen søger Odenses borgmester om hjælp.

Da vi i antenneforeningen oplever massive overgravninger og ødelæggelse af vores kabler, og da vi efter møde med TDC og dennes underleverandører har fået afvist 6 af 8 punkter i mødereferatet fra møde om at undgå skader på vores net, går vi nu andre veje for at sikre vores fælles ejendom.

Jeg har derfor som formand henvendt mig direkte til borgmesteren og stadsdirektøren for Odense Kommune og berettet, dels, om de skader vores fælles kabler lider, og dels hvilken dårlig tilstand veje, træer og fortove efterlades i når TDC’s folk mener at gravearbejdet er tilendebragt og veje og fortove er reetablerede. Rigtig mange steder er reetableringen virkelig dårlig.

Vi har derfor bedt kommunen om midlertidigt suspendere gravetilladelserne, indkalde til fælles møde, med det klare mål at tvinge TDC og dennes underleverandører til at udvise respektfuld adfærd overfor vores kabler og de kommunale veje, træer og fortove.

Det er mit håb at henvendelsen bærer frugt, og jeg vil opdatere her hvis nyt.

Venlig hilsen

Henrik, Formand