Søg
Close this search box.

Handelsbetingelser

Dette dokument indeholder handelsbetingelser for køb af varer, betaling af tjenesteydelser og kontingent for medlemmer af Dyrup-Sanderum Antenneforening Hvidkærvej 23 A 1. sal 5250 Odense SV CVR 72534212 (herefter kaldet Foreningen). Ved indgåelse af aftale om fremføring af løbende serviceydelser præciseres vilkår herfor i separat dokument, som accepteres i forbindelse med bestillingsprocessen på Foreningens hjemmeside. 1. Betaling Foreningen modtager betaling med. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes eller når tjenesteydelsen leveres. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms. Kvittering for betaling fremsendes til den af medlemmet oplyste kontakt e-mail. Foreningen krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS. Betalingen formidles igennem Epay A/S og kortoplysninger sendes og/eller lagres således aldrig på Foreningens hjemmeside. Ved aftale om fremføring af løbende serviceydelser er der mulighed for at benytte automatisk abonnementsbetaling via kreditkort. Tilmelding/afmelding af automatisk abonnementsbetaling samt ændring/fornyelse af kortinformationer foretages via Foreningens hjemmeside. Kvittering for betaling via automatisk abonnementsbetaling fremsendes til den af medlemmet oplyste kontakt e-mail for hver eneste betaling. Dankort/VISA-Dankort, VISA og Mastercard Et medlem kan ligeledes til enhver tid benytte betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA og Mastercard til betaling af gæld til foreningen, hvorefter der fra foreningen vil blive fremsendt kvittering til den af medlemmet oplyste kontakt e-mail. Derudover kan medlemmet til enhver tid tilgå betalingshistorik via Foreningens hjemmeside 2. Betingelser for levering af varer Levering For ikke fysiske varer så som levering af tv- og radiokanaler, sker leveringen så hurtigt som vore teknikere kan give adgang til ydelserne. Varemodtagelse/fragtskader Risikoen for fysiske varer købt hos os overgår til dig som forbruger på afhentningstidspunktet ved udlevering på kontoret. Reklamationsret vedr. fysiske varer Foreningen yder for forbrugere 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Dette betyder, at du som forbruger i henhold til købelovens regler enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen. Det er selvfølgeligt et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglerne ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Foreningen indenfor rimelig tid. Hvis du reklamerer inden 2 måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. I forbindelse med berettigede reklamationssager afholder Foreningen returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Reklamation og varereturnering vedr. fysiske varer Ved fejl eller mangler bedes henvendelse rettet til: Dyrup-Sanderum Antenneforening Hvidkærvej 23 A 1. sal 5250 Odense. Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv. Refusion I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Ved bankoverførsel har foreningen brug for oplysninger om registrerings- og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. e-mail eller anden traditionel korrespondanceform. Fortrydelsesret vedr. fysiske varer Der er 14 dages fortrydelsesret på varerne, regnet fra den dag de modtages af dig. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele (os navn og adresse) din beslutning om at fortryde købet i en utvetydig erklæring f.eks. brev, fax eller e- mail. Efter at du har meddelt os at du har fortrudt et køb skal du inden 14 dage herefter returnere varen. Omkostningerne til returnering sker for egen regning, og ved returneringen er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen fra varens levering Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til dig indenfor få dage. Du har også 14 dages fortrydelsesret ved bestilling af abonnement, men du skal være opmærksom på, at du skal betale evt. oprettelsesafgift, forbrugsafgifter og abonnementsafgift for de dage, hvor du har brugt abonnementet (min. betales 1 måned) – også selvom du fortryder aftalen. Børn og unge under 18 år. Du skal være fyldt 18 år for at handle på www.dsa-net.dk – er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre. 3. Persondata Dyrup-Sanderum Antenneforening, Hvidkærvej 23 A 1. sal, 5250 Odense SV cvr. nr. 72534212 er ansvarlig for de oplysninger, som du afgiver til os. Vi gemmer dine oplysninger (navn, adresse, telefon og e-mail samt ordre) og vi bruger dem for at give dig en god service. Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger til PostNord eller anden transportør, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Vi samarbejder her ud over med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vore vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Når vi indsamler personoplysninger via vores website, sikrer vi, at der altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret: Oplysninger afgivet til os videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger . Personoplysninger registreres og opbevares hos os i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Den dataansvarlige hos os er forretningsføreren, Hvidkærvej 23A 1., 5250 Odense SV og telefon nr. 66110377 Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på mail: dsa@dsa-net.dk. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Oplysningspligten fremgår af artikel 13 og 14. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige. Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset. Vi vil kunne undlade at opfylde oplysningspligten overfor dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give dig oplysningerne. Du har – med lovens begrænsninger – følgende rettigheder:
  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) – dvs. ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse) – du har ret til få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling – du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må foreningen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse – du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  • Ret til at trække dit samtykke tilbage – i det omfang, du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat at opbevare dine personoplysninger.
Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation. Du har ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Klageadgang Hvis du vil kage over dit køb, skal du rette henvendelse til os Dyrup-Sanderum Antenneforening Hvidkærvej 23 A 1. sal 5250 Odense SV. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldbogade 2, 8800 Viborg www.forbrug.dk. såfremt betingelserne for klage er opfyldt.